Kontakt

Zachodniopomorska Federacja Sportu
al. Wojska Polskiego 246
71-346 Szczecin

NIP 8522240210
Regon 811135353

Konto Bankowe ZFS 70 1240 3927 1111 0000 4100 5570

Biuro Zarządu Federacji

Prezes Zarządu – Sławomir Strąkowski`
Dyrektor Biura – Michał Piersiński

Sekretariat – Marta Dziwir
tel. 914395516
e:mail sekretariat@zfs.com.pl

Dział Finansowo – Księgowy

Ewelina Matysiak
Agata Brzezińska

tel. 914395516
e:mail ksiegowosc@zfs.com.pl

Biuro Działu Szkolenia

Grażyna Zacharzewska
Krzysztof Biegała

Tel. 914395518
e:mail zfsds@poczta.onet.pl