Kontakt

Zachodniopomorska Federacja Sportu
al. Wojska Polskiego 246
71-346 Szczecin

NIP 8522240210
Regon 811135353

Konto Bankowe ZFS 70 1240 3927 1111 0000 4100 5570

Biuro Federacji

Prezes Zarządu – Sławomir Strąkowski`
e-mail: prezes@zfs.com.pl

Dyrektor Biura – Michał Piersiński
e-mail: piersinski@zfs.com.pl

Sekretariat – Marta Dziwir
tel. 914395516
e-mail: sekretariat@zfs.com.pl

Dział Finansowo – Księgowy

Ewelina Matysiak

tel. 914395516
e-mail: ksiegowosc@zfs.com.pl

Dział Szkolenia

Krzysztof Biegała
Agata Brzezińska

tel. 914395518
e-mail: szkolenie@zfs.com.pl