Zachodniopomorska Federacja Sportu

Zachodniopomorska Federacja Sportu jako interdyscyplinarne stowarzyszenie Związków sportowych, realizuje swoją misję poprzez popularyzowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży województwa zachodniopomorskiego.

Federacja pragnie tworzyć profesjonalne warunki szkolenia kadr wojewódzkich w oparciu o nowoczesne obiekty sportowe, najzdolniejszą kadrę trenerów i instruktorów oraz wybitnie uzdolnione sportowo dzieci i młodzież województwa.

Realizując zadania i programy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki zadbamy o najwyższy poziom sportowy naszych reprezentantów w „czystej „ rywalizacji i w duchu walki fair play.

Zarząd ZFS 2021 – 2025

Sławomir Strąkowski

Prezes Zarządu

Marek Irek

Wiceprezes Zarządu

Michał Piersiński

Wiceprezes Zarządu

Artur Szarycz

Wiceprezes Zarządu

Paweł Bartnik

Członek Zarządu

Andrzej Adamski

Członek Zarządu

Jarosław Duda

Członek Zarządu

Marcin Raubo

Członek Zarządu

Maciej Mateńko

Członek Zarządu

Krzysztof Mielczarek

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna 2021 – 2025

Jerzy Żalejko

Przewodniczący komisji rewizyjnej

Joanna Radecka

Roman Kowalewski

Skład Rady Federacji 2021 – 2025

Mariusz Kucharczyk

Przewodniczący Rady Federacji

Tomasz Bartosik

Marek Kibała

Jakub Tarczykowski

Mirosław Żylik

Roman Kowalewski

Komisja Dyscyplinarna 2021 – 2025

Andrzej Ptak

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej

Barbara Sańko

Jacek Plewnia