Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego

ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin, e-mail: zzbs@autograf.pl

Zarząd:
Zbigniew Sękowski
Prezes
e-mail: prezes@zzbs.pl

Wacław Stefluk
Wiceprezes

Piotr Wilczak
Wiceprezes

Andrzej Jabłoński
Wiceprezes

Ewa Bargłowska
Skarbnik

Sławomir Niajko
Członek Zarządu

Zbigniew Lange
Członek Zarządu