Zachodniopomorski Związek Karate

zzk@zfs.nazwa.pl

www.zozk.pl

Adres do korespondencji :
Szczecin 70-842, ul. Bośniacka 7