Zachodniopomorski Związek Piłki Ręcznej

e-mail: biuro@zzpr.pl
www.zzpr.pl

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Piłki Ręcznej reprezentują :

Jakub Tarczykowski
Prezes

Magdalena Michniewicz
Wiceprezes

Marcin Kobylarz
Wiceprezes

Anna Tarczykowska
Sekretarz Zarządu

Maciej Łabuń
Skarbnik Zarządu

Przemysław Mańkowski
Członek Zarządu

Sylwester Wasiak
Członek Zarządu

Andrzej Rajkiewicz
Członek Zarządu

Jakub Jerlecki
Członek Zarządu