Zachodniopomorski Związek Szermierki

Andrzej Ptak
PREZES
tel. 601 705 361
ptakandrzej50@gmail.com