Zachodniopomorski Związek Zapaśniczy

Zarząd:
Cezary Jastreb
Prezes
e-mail: cezaryjastreb@wp.pl

Mariusz Kucharczyk
Wiceprezes

Wojciech Sadowski
Wiceprezes

Władysław Olejnik
Skarbnik

Józef Leszczyk
Sekretarz

Krzysztof Kuligowski
Członek Zarządu

Przemysław Lis
Członek Zarządu

Krzysztof Skrzyński
Członek Zarządu

Artur Sobolewski
Członek Zarządu